Jaarvergadering 24 april 2018
Pagina 7
Startpagina

Hoogezand. 24-4-2018.

 

In de Heemtuin te Muntendam kwamen 32 leden naar de jaarvergadering van onze KBO. Afd. Hoogezand-Sappemeer. Voordat we begonnen hielden we een minuut stilte voor de overleden leden. De voorzitter Floran Scholtens  vertelde over de voortgang van de samenwerking met de PCOB, hetgeen een langzaam proces is. De organisaties werken samen maar blijven eerst nog geheel zelfstandig m.b.t. de financieën en contributies. Het verschil in aantal leden is er ook. De officiële stukken werden goed gekeurd en de Heer Joen Ho Suie Sang werd benoemd tot nieuw bestuurslid. In een ontspannen sfeer werd  er gediscussieerd over  de aanstelling van de heer Albert Roetman als regionaal consulent die de afdelingen van de 4 noordelijke provinciën zal ondersteunen met adviezen en handreikingen om voor de belangen van de leden op te komen. We zullen hem een keer uitnodigen om over zijn taak te vertellen.

Toen alle plichtplegingen achter de rug waren genoten we van een hapje en een drankje. Mevr. Nathalie Wolthuis vertelde ons hoe de Heemtuin nu wordt gerund door Werkpro, een stichting zonder winstoogmerk, maar met een missie om mensen, die om welke reden dan ook, weer toe geleidt moeten worden naar de arbeidsmarkt. Het publiek kan er voor allerlei feesten en activiteiten terecht.

We hadden met zijn allen een goede en prettige middag.