Startpagina
Pagina 3

K.B.O - PCOB   Nieuwsbrieven en Mededelingen

Burenhulp:  Net even anders

KBO-PCOB leden Nieuws Apr. 2019

24 jan 2018 Opiniestuk Zorgbelang en koepels Dagblad van het Noorden

Armoedepact 2018

KBO Alg. Ledenvergadering 24 apr. 2018

Jaarverslag Prov. KBO 2017

KBO 2018 Nat. Bondsbestuur Vergadering 5-2-2018

KBO 2018 Agenda Bondsbest. Vergadering 9-4-2018

Verslag Ouderenraad Midden-Groningen 15-2-2018

Ledenraadsvergadering KBO-PCOB 13 dec. 2018

Nieuwsbrief Dementie nov. 2018

Nieuwsbrief Leden Voordeel april 2019

Eigen bijdrage medicijnen in 2019 maximaal 250 euro!!

Voorzitterschap bestuur Unie KBO

 

K.B.O.-PCOB Nieuwsbrief 3 mei. 2019

Informatie Bulletin Unie KBO 29 mrt 2019

9 April trad de zanggroep Flexibel op in de Burcht