Startpagina
Pagina 3

Filmpje KBO over koopkracht ouderen

K.B.O - PCOB   Nieuwsbrieven en Mededelingen

Burenhulp:  Net even anders

Informatie bulletin Ledenraad KBO-PCOB 19 juni 2018

KBO-PCPB leden Nieuws Febr. 2019

24 jan 2018 Opiniestuk Zorgbelang en koepels Dagblad van het Noorden

Kort verslag ouderenraad Midden Groningen 18 jan. 2018

Armoedepact 2018

KBO Alg. Ledenvergadering 24 apr. 2018

Jaarverslag Prov. KBO 2017

KBO 2018 Nat. Bondsbestuur Vergadering 5-2-2018

KBO 2018 Agenda Bondsbest. Vergadering 9-4-2018

Verslag Ouderenraad Midden-Groningen 15-2-2018

Ledenraadsvergadering KBO-PCOB 13 dec. 2018

Nieuwsbrief Dementie nov. 2018

Nieuwsbrief Leden Voordeel Febr. 2019

Eigen bijdrage medicijnen in 2019 maximaal 250 euro!!

Lezing streektaaldeskundige Ingeborg Nienhuis 20 febr. 2018