K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Sedert 1988 Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger webdesigner

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2017 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2017

Mededelingen

Pagina 2

Unie K.B.O.

POSOtief nieuws. Nov/Dec. 2017
 18 okt. 2017

Meer nieuws

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Rijbewijs keuring

Filmpje KBO over koopkracht ouderen

Website POSO

Kerstviering 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst Provinciale PCOB en KBO

Actueel

Lezing over euthanasie

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

KBO nieuws 22 sept. 2017 Prinsjesdag

Veiligheid in en om het huis

2 November ondertekening Dementie Vrije Gemeente

Beleidsplan KBO-PCOB 2017

De levenswijsheid van onze ouderen is sleutel tot toekomst

 

KBO Perikelen!

Jaarverslag KBO 2016

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Jaarprogramma Poso 2017

Voorlichting Veiligheid in en om het huis

Brainstorm bijeenkomst over de gezamenlijke toekomst.

 

9 Mei. PCOB/KBO De heer Smedes. Archivaris Hoogezand-Sappemeer.   De historie van Hoogezand-Sappemeer.

5 sept.  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Museumbus  “Rondje om de  stad”.

Nieuwe Keuringsarts!!

Verenigingsnieuwsbrief voor vrijwilligers van KBO-PCOB

Dinsdag 7 november 2017

Samen in het Web. Mensen met elkaar verbinden. Er voor elkaar zijn en met elkaar verbonden willen zijn.

 

Welzijn op recept en proeverij 25 okt.

Cursus Grip en Glans maandag 16 okt. en dinsdag 7 nov. Van 13.30 uur tot 16.00 uur

Burenhulp:  Net even anders

9 november Cursus Koken voor mannen 50+   Thema Halloween

13 nov. a.s. Uitnodiging bijwonen najaarsbijeenkomst PCOB   Thema Veiligheid in en om het huis

Informatiebulletin Ledenraadsvergadering 10 okt. 2017

Optreden Rieks Folgers 17 okt. In het Spinneweb