K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Sedert 1988 Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger webdesigner

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2017 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2017

Mededelingen

Pagina 2

Unie K.B.O.

Deze maand in de Nestor!

 

 

POSOtief nieuws. Mrt/Apr. 2017
 25 Mrt. 2017

Voorlichting Zorgverzekering

Meer nieuws

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Rijbewijs keuring

Filmpje KBO over koopkracht ouderen

Website POSO

Vragen en antwoorden leden

Kerstviering 2016

Jaarverslag Poso 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst Provinciale PCOB en KBO

Actueel

Lezing over euthanasie

NieuwsFlitz KBO Zeeland

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

KBO nieuws 14 febr. 2017

Nieuwe stap in samenwerking KBO-PCOB

Benoeming nieuwe directeur KBO-PCOB

Lezing Judith de Groot over Voltooid Leven

2 November ondertekening Dementie Vrije Gemeente

 

11 april. KBO Jaarvergadering  In de Heemtuin te Muntendam

 

 

Concrete stappen naar KBO-PCOB in 2017

Beleidsplan KBO-PCOB 2017

De levenswijsheid van onze ouderen is sleutel tot toekomst

 

Vooraankondiging Ontmoetingsdag 18 Okt.

De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan samen verder als KBO-PCOB.

 

Rapportage landelijke belangenbehariging 4e kwartaal 2016

KBO Perikelen!

Jaarverslag KBO 2016

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Jaarprogramma Poso 2017

Vooraankondiging bijeenkomst KBO-PCOB

Voorlichting Veiligheid in en om het huis