K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Sedert 1988 Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger webdesigner

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2017 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2017

Mededelingen

Pagina 2

Unie K.B.O.

Deze maand in de Nestor!

 

 

POSOtief nieuws. Jan/Febr. 2017
 17 jan. 2017

Voorlichting Zorgverzekering

Meer nieuws

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Rijbewijs keuring

Filmpje KBO over koopkracht ouderen

Website POSO

Vragen en antwoorden leden

Kerstviering 2016

Jaarprogramma Poso 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst Provinciale PCOB en KBO

Actueel

Lezing over euthanasie

NieuwsFlitz KBO Zeeland

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

KBO nieuws 10 jan. 2017

Nieuwe stap in samenwerking KBO-PCOB

Benoeming nieuwe directeur KBO-PCOB

Lezing Judith de Groot over Voltooid Leven

2 November ondertekening Dementie Vrije Gemeente

14 febr. KBO  13.30. Harma Boer “Onze weervrouw”.  Hoe zit het met onze weersvoorspelling??

 

 

 

Concrete stappen naar KBO-PCOB in 2017

Beleidsplan KBO-PCOB 2017

De levenswijsheid van onze ouderen is sleutel tot toekomst