K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Sedert 1988 Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger webdesigner

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2016 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 44.00, alleenstaande € 25,50.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2016

Mededelingen

Pagina 2

Unie K.B.O.

Deze maand in de Nestor!

 

 

Poso nieuws. Nov/ Dec. 2016
 6 Dec. 2016

Voorlichting Zorgverzekering

Meer nieuws

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Digitale Nieuwsbrief Zorg Verandert

Rijbewijs keuring

Filmpje KBO over koopkracht ouderen

Website POSO

Vragen en antwoorden leden

Kerstviering 2015

Jaarprogramma Poso 2016

Fré Schreiber

Actueel

Lezing over euthanasie

NieuwsFlitz KBO Zeeland

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

KBO nieuws 22 nov. 2016

Nieuwe stap in samenwerking KBO-PCOB

Benoeming nieuwe directeur KBO-PCOB

Lifestylebeurs 2016

Lezing Judith de Groot over Voltooid Leven

2 November ondertekening Dementie Vrije Gemeente

20 dec. 2016:  KBO.  Kerstviering in de parochiezaal.

 

Aanvang 9.45. Eind ongeveer 14.00 uur  Opgave vereist.