K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Sedert 1988 Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger webdesigner

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2017 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2017

Mededelingen KBO-PCOB

Pagina 2

Unie K.B.O.

  14 dec. 2017

Vervolg

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Kerstviering 2017

Leden stemmen in met een gezamenlijk bestuur

Actueel

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

Jaarverslag KBO 2016

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Voorlichting Veiligheid in en om het huis

9 Mei. PCOB/KBO De heer Smedes. Archivaris Hoogezand-Sappemeer.   De historie van Hoogezand-Sappemeer.

5 sept.  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Museumbus  “Rondje om de  stad”.

Optreden Rieks Folgers 17 okt. In het Spinneweb

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Nov/Dec. 2017

Verslagen in woord en beeld

Samen denken over de toekomst dat deden we op 7 nov. in het Spinnenweb, onder leiding van de heer George Kerdijk.  Aansluitend vertelde  George over zijn reis naar Peru.

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB en KBO prov.Groningen maandag 15-1-2018. Met 2e Kamerlid Anne Kuik! (CDA)

Deze uitnodiging geldt ook voor de leden van de afdelingen. In verband met de te verwachten opkomst is aanmelding verplicht! Aanmeldingen graag via het secretariaat van uw afdeling en voor 8 januari 2018.

Nieuwjaarsbuffet bij Hotel De Gouden Zon op 9 jan. 2018 aanvang 13.00 uur (zie de flyer of klik hierop)

20 febr. 2018 gezamenlijk in het Spinnenweb, aanvang 14.00 uur. Ingeborg Nienhuis, streektaal deskundige.

17 april 2018. Gezamenlijke bijeenkomst: Frisse start met muziek van o.a. Ede Staal en versnaperingen om de samenwerking  van de twee organisaties in de gemeenten  Midden Groningen te vieren. Aanvang 14.00 uur.

24 april 2018. Jaarvergadering KBO. In de Heemtuin, aanvang 14.00 uur.