K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Al 30 jaar (1988) Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger webdesigner

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2018 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2018

Mededelingen KBO-PCOB

Pagina 2

Unie K.B.O.

  14 mrt. 2018

Vervolg

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Kerstviering 2017

Leden stemmen in met een gezamenlijk bestuur

Actueel

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

Jaarverslag KBO 2017

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Voorlichting Veiligheid in en om het huis

9 Mei. PCOB/KBO De heer Smedes. Archivaris Hoogezand-Sappemeer.   De historie van Hoogezand-Sappemeer.

5 sept.  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Museumbus  “Rondje om de  stad”.

Optreden Rieks Folgers 17 okt. In het Spinneweb

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Mrt/Apr. 2018

Verslagen in woord en beeld

Samen denken over de toekomst dat deden we op 7 nov. in het Spinnenweb, onder leiding van de heer George Kerdijk.  Aansluitend vertelde  George over zijn reis naar Peru.

17 april 2018. Gezamenlijke bijeenkomst in het Spinnenweb: Frisse start met muziek door Luud Noorman en Henk de Ruiter met liedjes van o.a. Ede Staal en liedjes uit de jaren 60, met een hapje en een drankje om de samenwerking  van de twee organisaties in de gemeenten  Midden Groningen te vieren. Aanvang 14.00 uur in het Spinneweb

24 april 2018. Jaarvergadering KBO. In de Heemtuin in Muntendam, aanvang 14.00 uur.

Jaarprogramma POSO vanaf 1 jan. 2018

Mei vacantie 29 apr. Bedevaart Lourdes 2018

Lezing streektaaldeskundige Ingeborg Nienhuis

16 April Voorjaarsbijeenkomst  Platform  PCOB afd. Groningen

Het onderwerp voor deze middag: Eenzaamheid en in het bijzonder de Lokale aanpak .

 

Maandag 19 maart: Gezellige avond bij Woonzorgcentrum Sint Jozef aanvang 19.00 uur, met optreden van het Groninger ‘Baaier Mannenkoor’. Toegang vrij. (Poso)

Donderdag 12 april 2018 Workshop koken “Vers en Fris Voorjaar” Lokatie: Praktijkschool Aletta van Heemskerkstraat.